T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BALIKESİR / BANDIRMA - Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sağlık Hizmetleri Alanı (Hemşire Yardımcılığı Dalı)

22 Mayıs 2014 Tarihli ve 29007 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik ile 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren okulumuzda eğitim öğretimi yapılacak Hemşire Yardımcılığından mezun olacak öğrencilerin görev tanımları ve mezuniyetten sonra yapacağı işler aşağıdaki gibidir:

Hemşire yardımcısı

a)Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.

b)Hastanın yatağını yapar,

c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.

ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.

d)Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.

e)Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.

f)Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.

g)Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.

ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.

h)Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.

ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.

i)Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.

j)Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur

k)Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.

l)Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.

m)Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.

n)Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

o)Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.

ö) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.

p)Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.

r)Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

s)Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 18.08.2017 - Güncelleme: 18.08.2017 15:33 - Görüntülenme: 427
  Beğen | 0  kişi beğendi